NATUURBEHEER

Natuurbeheer is erg breed en niet alleen op onze boerderij van toepassing. We zoeken daarom de samenwerking met buren, met terrein beherende organisaties, met het Wetterskip en met andere verenigingen (bijv. Vogelwacht, Bosk & Greide) om de natuur om en op onze boerderij zoveel mogelijk tot zijn of haar recht te laten komen.

We zullen enkele voorbeelden laten zien waardoor u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden van natuurbeheer in een agrarische omgeving.

LANDSCHAPSONDERHOUD

Het landschap heeft continu onderhoud nodig. En bosje die gesnoeid moet worden, een houtwal wat geklepeld moet worden, de reidpolle waar het riet gemaaid moet worden, etc. Allemaal zaken die ons landschap mooi en in stand houden.

LANDSCHAPSBEHEER

Beheer geeft een aantal opvolgende maatregelen aan die elkaar op de juiste wijze ondersteunen en versterken. Te denken is aan het maaien van kruidenrijke graslanden, maar dan wel het laten staan van stroken voor vlinders. Ook is het beheren van de bodem erg belangrijk, hoe te berijden, wanneer en waarmee, hoe te bemesten, wel of niet, met welke soort mest. Hoe gaan we om met de slootkanten? Waar gebruiken we percelen met als prioriteit biodiversiteit, waar met als prioriteit weidevogels, of doen we het gevlekt, etc.

VERSTERKING NATUURWAARDEN

De natuur is een groot evenwicht, waar zo verschrikkelijk veel zaken, organismen, planten invloed op elkaar uitoefenen dat de wetenschap zelfs nog veel blanke vlekken overheeft. We kennen het gebied wat we in gebruik hebben natuurlijk door en door en zo kunnen we hier en daar ook proberen natuurwaarden te versterken. Al weten we ook dat dit gaat met vallen en opstaan. Omdat we lang niet kunnen inschatten wat alle neveneffecten zijn van een verandering.

COMMUNICEREN VAN HET LANDSCHAP

Onze boerderij staat op een van de mooiste plekjes van Friesland. Het landschap om ons heen is altijd aan verandering onderhevig en kan alleen zo mooi blijven als het onderhouden wordt. Boeren spelen hier een grote rol in, maar ook natuurbeherende organisaties hebben hierin hun verantwoordelijkheid. Wij vinden het prachtig om dit aan mensen te laten zien. Omdat wij tegen de IJsselmeerdijk aan wonen, en deze het uitzicht enorm belemmeren, hebben we in 2015 een uitkijkpunt gebouwd: het Seedyk kiekje. Het is een halve brug over het water, maar ook een letterlijke brug tussen boer, natuur en burger. Het Seedyk kiekje wordt zeer goed bezocht en we krijgen enorm veel positieve reacties!

Wilt u meer weten? Kijk op www.seedykkiekje.nl

LEREN VAN EN OVER DE NATUUR

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de dingen om hen heen. Een boerderij met dieren spreekt ze dan meestal ook wel aan! Wij vinden het erg leuk om kinderen wegwijs te maken in de agrarische sector en te vertellen waar hun eten en drinken vandaan komt. We doen dit op verschillende manieren: Door de jaren heen hebben we al heel wat schoolklassen op onze boerderij ontvangen. Daarnaast bezoekt Hanneke de scholen af en toe ook. Met een krat vol lekkere zuivelproducten en een presentatie over ons bedrijf leren de kinderen in een uur heel veel over melk en de mogelijkheden van melk. Zelf boter maken en proeven vinden de kinderen ook prachtig, lekker in beweging! Via informatiecentrum Mar en Klif hebben we in het verleden ook enkele malen excursiemiddagen georganiseerd met als thema: Het bruine goud; van poep naar stroom.

GEBRUIK MAKEN VAN DE NATUUR

Als veehouder maak je gebruik van alle mogelijkheden en kansen die de natuur biedt. Het laat gewassen groeien die we kunnen oogsten voor de koeien. De koeien maken van de gewassen op natuurlijke wijze heerlijke melk. Een prachtig natuurlijk proces.

POPULATIEBEHEER

Helaas is Nederland te klein voor het loslaten van diverse populaties. We zien diverse voorbeelden van gevolgen van het niet in de hand houden, denk aan de reeën of de vossen. Denk aan diverse roofvogels. Of dichterbij de muizen of muskusratten. Het vraagt om inleving in het landschap, de biotoop, wat is een evenwicht wat werkt voor diverse organismen (biodiversiteit).

NATUURSCHADE IN KAART BRENGEN EN BEHEERSBAAR MAKEN

Als er desondanks toch populaties te groot worden kunnen deze overlast geven. Ze verstoren het landschap of de biotoop. Dit heeft invloed op vele andere dieren/planten. Daarmee ook op het wel en wee op onze boerderij. Hoe gaan we daarmee om? Hoe brengen we dit in kaart? Wat voor maatregelen nemen we om het weer beheersbaar te maken, om zo alle planten/dieren weer in evenwicht te krijgen ter stimulering van de biodiversiteit.

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING BOERENERF

De Nije Pleats, een initiatief van de Provincie, heeft ons geholpen de boerderij zo natuurlijk mogelijk in het landschap in te passen. Horende bij de Gaasten, bij het IJsselmeer, bij de zeedijk. Met haar eigen schoonheid en eigen planten. Het resultaat is daar.

SCHOONWATER

Het erf van de boerderij is druk bezet met bewegingen van voer en  mest. Dit alles gaat niet altijd zonder morsen. Hoe schoon we het ook proberen te houden via vegen en schuiven er is altijd een keer een regenbui waarmee diverse gras, mais of mest resten meespoelen de afvoerputjes in. Dit water wordt allemaal opgevangen en via een zuiveringsinstallatie schoongemaakt voordat het geloosd wordt op het oppervlakte water.