Landbouwtransitie

Onze boerderij is meer dan alleen een plek waar voedsel wordt geproduceerd; het is een centrum van duurzaamheid en innovatie. Lees verder om meer te ontdekken over onze unieke benadering van landbouw.

Duurzaam verwarmen

Onze boerderij maakt gebruik van een innovatieve methode om het woonhuis, de melkstal en de kantoren te verwarmen. We benutten de warmte die vrijkomt uit mest om deze ruimtes efficiënt en milieuvriendelijk te verwarmen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt ook voor een comfortabele werkomgeving.

Hygiëniseren en scheiden van mest

Een belangrijk onderdeel van onze duurzame aanpak is het hygiëniseren en scheiden van mest. Bij een temperatuur van 52 graden gedurende zes uur, maken we de mest geschikt voor export. Na grondige controles en analyses voldoen we aan alle vereiste standaarden, waardoor we een waardevolle bijdrage leveren aan zowel de landbouw als het milieu.

Zelfvoorzienend in energie

Ons boerenbedrijf is trots op zijn zelfvoorzienendheid op het gebied van energie. We wekken onze eigen stroom op, wat niet alleen ons eigen verbruik dekt, maar ook voldoende is om onze elektrische auto’s van stroom te voorzien. Hierdoor verminderen we onze ecologische voetafdruk en dragen we bij aan een duurzamere toekomst.

Innovatieve melkkoeling

We maken gebruik van een innovatieve methode om de melk te koelen. Door het drinkwater van de koeien te gebruiken voor de voorkoeling van de melk, verhogen we de efficiëntie en besparen we energie. Dit proces zorgt ervoor dat de melk snel en effectief wordt gekoeld, terwijl het water vervolgens door de koeien wordt gedronken.

Efficiënt mestbeheer

Een ander duurzaam initiatief op onze boerderij is het indampen van mest met de warmte van onze motoren. Dit proces vermindert de hoeveelheid mest die getransporteerd moet worden, wat resulteert in minder transportbewegingen en een lagere uitstoot van broeikasgassen. Het is een voorbeeld van hoe we elke mogelijkheid benutten om onze impact op het milieu te minimaliseren.