De Koe

DE KOE

De Betonpleats is een modern melkveebedrijf, er wordt met alle maatregelen getracht up to date te blijven, om zo efficiënt en economisch (duurzaam) mogelijk te produceren. Daarbij moet veel rekening worden gehouden met wetten en regelingen, wat in vele gevallen leidt tot beperkingen.

Op het bedrijf wordt een productie gerealiseerd van 2.500.000 kg melk op 150 hectare land, waarvan 40 hectare maïs, 110 hectare grasland. Het quotum wordt vol gemolken met 275 koeien met een gemiddelde productie van 9500 kg melk per jaar, met 4,35 % vet en 3,60 % eiwit. De melk wordt geproduceerd binnen het kader van de mestwet.

Daarbij worden er jaarlijks 100 stierkalfjes verkocht en 50 koeien. De kalfjes worden altijd via de veemarkt verkocht aan kalvermesters. Van de koeien gaan er gemiddeld 20 rechtstreeks naar de slachterij. De rest van de koeien wordt gehouden voor de melk.

KWALITEIT

Melk is lekker en gezond. Maar hoe zorgen we er met z’n allen voor dat melk lekker en gezond in de winkel komt? Niet alleen de verwerking in de fabriek speelt hierbij een rol, ook de manier warop wij op de boerderij omgaan met de melk. Hoe worden de koeien gemolken? Zijn de koeien gezond? Is de melk schoon? Wordt hij koud genoeg bewaard? 1001 dingen hebben invloed op de kwaliteit van de melk. En de boer wordt geacht dit allemaal in de gaten te houden. Om dit te waarborgen zijn de boeren FOQUS gecertificeerd. Elke paar jaar, en soms zelfs elk jaar, wordt het hele bedrijf gecontroleerd. Alles wat invloed kan hebben op de kwaliteit van de melk wordt nagekeken en natuurlijk ben je als boer heel blij als blijkt dat alles klopt en je helemaal aan de eisen voldoet!

Een veelgehoord misverstand onder burgers is, dat onze zuivelproducten antibiotica en hormonen bevatten. Dit is absoluut niet waar! Wanneer een koe ziek is, is het soms nodig om antibiotica te gebruiken, net als bij mensen. Deze antibiotica kan daarbij in de melk terecht komen. Maar deze melk mag nooit geleverd worden aan de fabriek. De melk wordt apart opgevangen en niet gebruikt. Wij onderzoeken de melk altijd op resten van antibiotacia en pas als deze vrij is, wordt de koe weer in de tank gemolken. Uiteraard proberen we het gebruik van antibiotica zo laag mogelijk te houden, maar soms is een koe zo ziek dat we haar alleen beter krijgen met antibiotica. Door zeer strenge regels is het gebruik in de afgelopen 30 jaar wel enorm afgenomen. Dit is uiteraard een hele goede zaak!

Groeihormonen mogen in Nederland absoluut niet gebruikt worden en zullen dus ook niet te vinden zijn in Nederlands vlees en zuivel.

De Betonpleats is ook dit jaar (2014) weer gecertificeerd FOQUS. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor de manier van melken en opslag van de melk.

De antibiotica wetgeving in Nederland is streng. Dat wil zeggen een keiharde registratie van elk dier afzonderlijk tijdens haar levensloop. Hier wordt hard op gecontroleerd, als bedrijf voldoen we aan de wetgeving. Er zijn streefwaardes en signaleringswaardes qua antibiotica verbruik. Als bedrijf zitten we rond de streefwaarde, wat laat zien dat we verantwoord onze dieren houden.

WELZIJN

Wij zijn wijs met onze koeien, heel wijs. En we proberen ze dan ook van alle gemakken te voorzien. Zo hebben ze allemaal een zachte, droge ligplaats, krijgen ze iedere dag uitgebalanceerde, verse maaltijden met in de zomer elke dag heerlijk vers gras. Schoon drinkwater is door de hele stal beschikbaar, bij warm weer draaien de ventilatoren op volle toeren voor een frisse wind in de stal en bij ziekte op kreupelheid staat de gezondheidszorg zo nodig 24/7 klaar. Eigenlijk leven onze koeien in een 5 sterren hotel. Dat mag ook wel, want melk geven is topsport! En voor topsporters moet je goed zorgen. Sinds vorig jaar zijn we ook begonnen met weiden. Geen verplichte weidegang, maar de koeien krijgen de vrije keus. De deur is open en wil je naar buiten, dan is dat heerlijk. Wil je binnen blijven, ook prima!

Welzijn van de runderen staat bij ons hoog in het vaandel, en we proberen daar veel aan te doen. De ligboxstal is aan allebei de zijkanten open, de deuren staan eigenlijk ook altijd open. Dit zorgt voor een hele goede ventilatie, wat erg belangrijk is voor de gezondheid van de koeien. Op de roosters zijn mestschuiven aangebracht, zodat er geen mest op de roosters blijft liggen en de klauwen van de koeien dus goed opdrogen.

De ligboxen zijn voorzien van dikke matrassen met een ruim strooisel bed (Greenbedding), zodat het koe-comfort niets meer te wensen overlaat.

Zomers wordt een deel van het jongvee geweid. Tevens worden een aantal droogstaande koeien geweid, zodat hun rustperiode verlengd wordt en ze weer vol op op krachten kunnen komen voor hun volgende lactatie na een (soms zware) bevalling.

De kalveren worden eerst gehuisvest eenlingboxen voor de individuele verzorging, waar ze ongeveer 2 weken verblijven. Daarna komen ze in stro hokken, tot ze 3 maanden zijn, en dan komen ze op de roosters met ligboxen voorzien van ligmatrassen.