Geschiedenis

VROEGER

“De Marderhoek”, zo heette vroeger de weg waaraan het melkveebedrijf is gevestigd.  In 1900 werd de naastgelegen boerderij gekocht, de Betonpleats bestond toen nog niet. De onroerend goed handelaar had bedacht om het bedrijf op te splitsen om zo één bedrijf twee keer te kunnen verkopen. Dat was het begin van de Betonpleats, hij bouwde namelijk van zand en grind (gewonnen uit het IJsselmeer) massief betonnen muren voor het toenmalige nieuwe huis. Zo werd heel goedkoop een nieuw bedrijf gesticht.

Een paar jaar later heeft Edze Westra, afkomstig uit Tzum, het bedrijf gekocht en is er gaan boeren. In 1975 molken ze 60 koeien op een grupstal, dat bedrijf heeft zoon Jan toendertijd overgenomen. Het bedrijf, gelegen tegen de ‘zeedijk’, is herkenbaar aan een EWT windmolen (capaciteit 900 kWe) en een mestvergister (capaciteit 530 kWe). Het geheel is heel landschappelijk ingepast. De Betonpleats kan getypeerd worden als een typisch gezinsbedrijf. Werkzaam op het bedrijf is de familie Westra.

De afgelopen jaren heeft zich een groeispurt voorgedaan op het melkveebedrijf. In 25 jaar is het aantal te melken koeien gestegen van 70 naar 275. De gemiddelde productie van de koeien is 9500 kg in 305 dagen met 4,35 % vet en 3,60 % eiwit. 

In 1987 betaalde de Goede Verwachting zuivelfabriek in workum 88 cent (guldens) voor een kilogram melk. Omgerekend naar euro’s is dat ongeveer 40 cent. Nu, 40 jaar later, is dat opgelopen naar 44 cent, vandaar dat er aan schaalvergroting (gedwongen) is gedaan om voedsel erg goedkoop te houden. Iets wat qua welvaart en welzijn van onze bevolking een extreme prestatie vanuit de agrarische sector is. 

Elk jaar worden 2 topstieren uitgezocht voor de voortplanting, m.b.v. kunstmatige inseminatie. Het is een tweesporenbeleid, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar eiwit vererving. En de mooie familielijnen kunnen uitbreiden. De koeien worden door Jan, Lucas en Hanneke geïnsemineerd. De koeien worden gehuisvest in ligboxstallen (van jongs af aan). In 2000 is er een nieuw stuk aan de stal bijgebouwd waar plaats is voor 70 koeien. Ook in 2008 is de bouw afgerond van een droogveestal met een luxueuze strobox voor een zeer welzijnsvriendelijke en natuurgetrouwe afkalving.  En in 2009 is de nieuwe jongveestal in gebruik genomen. 2014 stond in teken van optimalisatie van bestaande stallen, vervanging en interne verbouw hebben de melkveestal verfijnd.

In 1999 mochten wij het heugelijke feit vieren dat een zeer geliefde koe op 13-jarige leeftijd een levensproductie had gerealiseerd van 100.000 kilogram melk. Ze had echter een tumor op haar eierstokken, waardoor ze niet meer drachtig kon worden. Gelukkig heeft ze in die 13 jaar een groot aantal nakomelingen voortgebracht. Na een avondje in de papieren gedoken te zijn kwamen we erachter dat 1/3 van de gehele veestapel op de Betonpleats familie is van deze koe.

Dat belooft nog wat voor de toekomst!

Intussen is de vierde honderdtonner ook aan het lijstje toegevoegd.

Verder:

  • Het meeste ruwvoer wordt geoogst van eigen land: 200 hectare (40 ha. snijmais, 160 ha. grasland).
  • Er wordt gevoerd met een voer meng wagen.
    De helft van de omzet wordt gegenereerd uit groene stroom.
  • Er wordt gemolken in een 2×14 Zij-aan-zij (rapid exit) melkstal