MESTVERGISTER

Stroom uit mest! Hoe mooi is dat? Het bruine goud!

Een ontwikkeling van de laatste 10-15 jaar, waar we als Betonpleats mee zijn gestart in 2006. We dachten: mest hebben we veel, kunnen we aardig mee werken, we kennen het product en het past bij ons. Nou, dat is even anders uitgevallen…

Het is een mooi concept, ook een werkbaar concept, waar we mee zijn gestart met vallen en opstaan. Maar dat heb je als je aan iets relatief nieuws begint.

Er is in 2006 een installatie gebouwd welke bestaat uit 2 mest silo’s en veel kabels en leidingen, veel meer stelt het niet voor. Hier gebeurt het mee. De twee silo’s zijn vergisters, deze silo’s zitten vol met mest en zijn compleet verwarmt en worden intensief geroerd. Je kunt ze herkennen aan de speciale daken, het zijn mooie bolle daken. Die zo bol staan door het biogas wat eronder hangt. De silo’s zijn gasdicht, je ruikt niets. Het zou ook niet mogen of we zouden het niet willen, anders gaat onze waardevolle brandstof verloren. Dit biogas wordt via leidingen naar 2 motoren geleid. Deze motoren gebruiken het biogas als brandstof (het bevat 60% methaan) en drijven daarmee 2 generatoren aan welke electriciteit maken. Deze stroom wordt afgeleverd op het grote netwerk. Daartussen is een stroommeter geplaatst die aangeeft hoeveel stroom we produceren. Dit is ook onze businesscase, we verkopen stroom aan een stroomleverancier. Met onze vergister kunnen we 2000 huishoudens van stroom voorzien, inclusief onze eigen boerderij. Kortom we hebben een energiecentrale op het erf staan.

En ook nog eens een groene energie centrale. Met de vergister zorgen we ervoor dat eventuele schadelijke gassen die normaal uit mest spontaan vervluchtigen gecontroleerd worden geproduceerd en functioneel gebruikt. Daarnaast zorgt het voor een CO2 reductie het geen goed werkt tegen het broeikas effect. En ‘daarnaast’ maakt de vergister ook nog eens een meststof die heel gezond is voor de bodem.

 • CO2 reductie
 • Groene stroom
 • Digestaat: gezonde meststof
 • Energie neutraal
 • Innovatief
 • Meer gesloten kringloop

Getallen:

 • 8000 m3 eigen koeienmest wordt vergist
 • 6000 ton groene reststromen worden tot waardevolle mest gemaakt
 • 3 miljoen kWh groene stroom wordt geproduceerd
 • 4 miljoen  kWh (omgerekend) aan warmte wordt geproduceerd
 • 11000 kWh productie per dag