KRINGLOPEN OPTIMALISEREN!

Kernbegrip voor de komende jaren. Na de staloptimalisatie in 2015 en de vergister update in 2016 is er volop ruimte om kringlopen te optimaliseren. Verliezen beperken door management en opbrengsten verhogen luid dan het credo.

Regelgeving is zeer ongewis op dit moment, de afgelopen jaren hebben we te maken gekregen met 6 nieuwe beperkingswetten waar we ons aan moeten houden. Dit vraagt de nodige aandacht om het goed te doen.

Op mestgebied zijn we nog volop in ontwikkeling. In de zomer van 2016 zijn we officieel erkend als mestverwerker. Dat wil zeggen dat we mest mogen exporteren. Dit houdt nogal wat in, bemonstering van de mest met vaste periode interval en laten onderzoeken ziekteverwekkers. Via verhitting worden deze bacteriƫn gedood, een strenge controle maar ook goed.

Een deel van de dunne mest wordt verdampt, deze installatie heeft nog veel capaciteit over. We willen hierin veel tijd en energie steken voor optimalisatie. Met deze installatie ontstaan ook diverse mineralen stromen die we op de juiste manier willen kunnen inzetten/gebruiken.