Beregenen

Beregenen op ons bedrijf

Bij de Betonpleats speelt beregenen een cruciale rol in onze landbouwpraktijken. Door innovatieve beregeningstechnieken kunnen we niet alleen onze gewassen beter verzorgen, maar ook bijdragen aan een duurzamere en productievere boerderij.

Transitievoordelen

Beregenen biedt tal van voordelen die bijdragen aan een succesvolle landbouwtransitie. Een van de belangrijkste voordelen is dat we een extra snede kunnen realiseren, wat resulteert in meer wintervoer voor onze dieren. Dit helpt ons om een constante voedselvoorziening te waarborgen, zelfs in de koudere maanden.

Ritme maaien en bemesten

Dankzij beregenen kunnen we ons ritme van maaien en bemesten in stand houden, ongeacht de weersomstandigheden. Dit zorgt voor een consistente groei van gewassen en een optimale benutting van de beschikbare voedingsstoffen.

Waterzuivering en circulatie

Een ander belangrijk aspect van ons beregeningssysteem is het circuleren en zuiveren van water. Dit proces helpt ons om het waterverbruik te optimaliseren en de kwaliteit van het water te waarborgen, wat cruciaal is voor de gezondheid van onze gewassen en het milieu.

Verhoogde biodiversiteit en bodemleven

Beregenen draagt bij aan een toename van bodemleven en biodiversiteit. De verbeterde vochtigheidsgraad stimuleert een rijk bodemleven en trekt meer vogels en ganzen aan, wat leidt tot een ecologisch evenwichtige omgeving. Een gezonde bodem vol bacteriën en micro-organismen betekent ook een warmere en vruchtbaardere grond.

Meer melk uit gras

Door effectieve beregening kunnen we meer melk uit gras produceren. Dit resulteert in een hogere melkproductie per hectare, waardoor we minder eiwit hoeven aan te kopen en onze zelfvoorzienendheid vergroten.

Durf om te maaien

Dankzij ons betrouwbare beregeningssysteem hebben we de durf om vaker te maaien. Dit betekent dat we ons gras op het optimale moment kunnen oogsten, wat resulteert in kwalitatief beter voer voor onze dieren.

Belichting van water

Naast beregenen maken we ook gebruik van belichtingstechnieken om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit draagt bij aan een gezonder ecosysteem en verhoogt de efficiëntie van ons watergebruik.

Beperking van emissies

Ons beregeningssysteem helpt ook bij het beperken van emissies. Door efficiënter watergebruik en een gezondere bodem kunnen we de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen en bijdragen aan een schoner milieu.

Nadelen

Hoewel beregenen vele voordelen biedt, zijn er ook nadelen. Het proces vergt veel werk en brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Toch zijn we ervan overtuigd dat de voordelen opwegen tegen de nadelen en blijven we inzetten op deze duurzame techniek.